Правила и условия на Crest във връзка с използването на файловете "сookies" ("бисквитки")

Встъпление

Crest е разрабочик на платформата usa-kozmetika.com.

Когато посещават нашия сайт, личните данни на потребителите са напълно защитени.

Ние не събираме персонална информация относно име, адрес, номера на документи, на банкови карти и други подобни сведения.

Информацията, която се генерира, обслужва най-вече статистиката и е изцяло в интерес на нашите потребители.

Cookies ("бисквитки")

Т. нар. "бисквитки" (от англ. - "сookies") са неголеми файлове в текстов формат, запазвани в компютърното Ви устройство от браузера, който използвате. Днес те са широко използвана интернет-технология.

Те не пренасят компютърни вируси, както и не предоставят възможност за проникване до твърдия диск на компютърното Ви устройство. Ето защо, дори "сookies" да са съхранени върху диска, това не означава, че някой може да получи някаква информация от него.

"Сookies" правят възможно разпространяването на реклами, както и на полезна и важна за потребителите информация.

Също така, една от изключително полезните функции на ""сookies" е възможността да се пазарува в интернет. "Запомнянето" на покупките, които Вие поставяте в своята виртуална "кошница", до голяма степен е възможно именно благодарение на ""сookies".

Тези "сookies", които използваме ние, не запомнят лични данни за Вас и не причиняват вреда на Вашето компютърно или мобилно устройство.

Чрез тяхната употреба подсигуряваме най-рационално търсене и намиране на информация в мрежата, както и оптимизираме функциите и дейността в нашия сайт.

Правилата на гарантирана  поверителност, които следваме, са насочени към това да бъдете осведомени за ролята, функциите и значението им, както и за целта на тяхното използване.

Информация, съхранявана в "сookies"

Преди всичко "сookies" запаметяват:

- название на сайта, от който идват;

- времетраене на престой в компютърното или мобилното Ви устройство;

- свой номер, който е уникален и се генерира на случаен принцип. 

Видове "сookies"

Според времевия интервал на оставане в дадено компютърно устройство, те биват:

- сесийни - тяхното времетраене се ограничава, докато е отворен браузерът. Не се съхраняват върху твърдия диск на компютърното Ви устройство. Главната им функция е да проследяват страниците в даден сайт, посетени от Вас. Целта е информацията да се индивидуализира в съотвествие с Вашите интереси, за да бъдете улеснени в търсенията си;

- перманентни (постоянни) - те остават върху твърдия диск на компютърното Ви устройство до края на своя срок или докато решите да ги премахнете. Целта на употребата им обикновено е да бъдат запомнени интересите Ви, когато посещавате даден сайт.

Трети вид са онези "сookies", които улесняват позиционирането на рекламите в режим "он-лайн" на най-подходящото място - чрез тях се получава информация, ако определена реклама препрати потребителя  към даден сайт. Тези  "сookies" също не запазват лични сведения на потребителите.

Други 2 вида "сookies" се категоризират в зависимост от обстоятелството кой ги е поставил - ние или партньорски сайтове. Такива "бисквитки" подразделяме на:

- а) "оригинални";

- б) "странични".

Оригинални "сookies"

Оригинални наричаме онези "бисквитки", които поставяме ние. Именно те голяма степен дефинират главните функции на сайта. Тези "сookies" спомагат и за анализиране на данните относно това колко потребители са посетили сайта, с каква честота, сфери на интересите им, каква е цялостната степен на потребителска активност; с тях на помощ се запазват и продуктите, които потребителите избират.

Странични "сookies"

"Бисквитките", наричани странични, се поставят от партньорите, с които си съдействаме.  При тях, както и при другите видове, не се събират и не се предоставят Ваши лични данни.

Тяхната роля е да ни помагат в областта на различни он-лайн услуги: въпросници и анкети за потребителските желания, вкусове и нагласи, като по този начин дадем отговори на поставените въпроси.

Възможно е различните рекламни агенции, с които си партнираме, също да събират чрез "сookies" потребителска и продуктова информация, улесняваща ги при поместването на наша интернет-реклама на оптималните позиции в мрежата.

Социално-мрежови "сookies"

Полезно е да се знае от страна на потребителите, че и различните социални мрежи прибягват до употребата на "бисквитки" в случай, че споделят страници от сайта ни. Тези функции не са под наш контрол.

Поради тази причина е уместно и подходящо да имате информация от сайтовете им за условията и правила във връзка с "сookies" - така ще знаете с какви цели и по какви начини ги използва съответната социална мрежа.

Съгласие с изискванията и условията, при които се използват "сookies"

В случай, че използвате сайта, това означава Ваше съгласие usa-kozmetika.com да позиционира "сookies" във Вашето компютърно устройство, както и респективно в мобилния Ви телефон.

Форми и начини при използване на "сookies"

Целта на използването на малките текстови файлове, наричани още "сookies" "(бисквитки") е да се констатира сферата на интереси и целите на потребителя, след като влезе в определен сайт. Така към него се насочва индивидуализирано сайтово съдържание, отчитащо тази сфера на интереси. Най-често това се извършва, когато се пазарува он-лайн - именно с тяхна помощ се запазва съдържанието на съответната клиентска (потребителска) кошница.

При обръщане за съдействие към он-лайн поддръжката на сайта, "сookies" помагат да се отговори бързо и коректно на въпросите, които потребителят желае да постави.

"Сookies" осигуряват информация за посещаемостта на даден сайт, за начина на поведение на потребителите в него, за техните интереси и нагласи.

По този начин се разширява и интензифицира оптимизирането на функцоналността на сайта, увеличават се възможностите за контакт с различни по тип потребители, увеличава се персонализацията в общуването с тях, ускорява се правилното им насочване към търсените стоки или услуги.

"Сookies" съхраняват информация за времето, през което потребителят се намира в сайта, както и за неговото придвижване (навигиране) - тоест, относно неговото сърфиране в секторите  и ползването на предоставените му опции.

Това категорично изключва запазване на лична информация, както и идентифициране на потребителя.

За нас важните сведения, които събираме с цел улеснения при задоволяването на потребителските нужди, са, например, следните:

- за какъв времеви интервал се зарежда определена страница от сайта;

- какво се търси;

- продължителност на престоя в различните страници;

- как сърфират (начини и форми на навигация) потребителите в нашия сайт.

Друга важна функция на "сookies" е да помагат, ако дадени елементи на сайта не действат според нормите - в такива случаи те ни дават информация, за да фиксираме проблема с цел неговото премахване.

Как потребителят може да контролира и управлява използването на "сookies"?

По-голяма част от браузерите разрешават на своите потребители да контролират използването на"сookies". Всеки потребител има право да приеме или не условията им. При това съществува опция той да подходи диференцирано към употребата им - с някои да се съгласи, други да отхвърли.

Ако посетител на нашия сайт откаже всички "сookies", пак ще има възможност да ползва отделни части от него, също както и повечето информация относно продуктите ни, сред които и най-новите.

Обаче не ще може да използва някои функции като "пазаруване", а също и поддръжката он-лайн.

"Сookies" и браузерите

Ако желаете да контролирате употребата на "сookies" в браузера, който използвате, имате възможност за това чрез опцията "Настройки" ("Settings") на съответния браузер, намираща се обикновено в горната част на страницата, след като влезете в него (символът на "Настройки" обикновено е малко зъбчато колело). Там се намират и съответните опции, чрез които можете да коригирате начина на функциониране на "сookies", както и възможност напълно да изключите използването им.

Детайлна информация за функционирането и предимствата на "бисквитките" имате възможност да намерите в следния сайт:

www.allaboutcookies.org

Линкове към други места в интернет

Потребителите трябва да имат предвид, че usa-kozmetika.com не отговаря за съдържанието, включено в други интернет-сайтове. От наша страна осъвременяваме регулярно връзките към тях - но е възможно понякога съдържанието там да бъде некоректно или да не е актуализирано.

Информация, която събираме

Сведенията, които събираме, касаят, примерно, IP-идентификацията на компютърното устройство, регистриране на момента на влизане в сайта (час и дата), обем на данните, използвани от потребителя, изходен интернет-сайт (тоест, този, от който идвате при нас), браузер и пр.

Интернет-бюлетин тип "Newsletter"

В случай, че искате да получавате интернет-бюлетин с новини от сайта ни - нови продукти, намаления на цени, препоръки, описания, статии от блога, тогава единственото, което е нужно, е Вашият e-mail адрес. Няма нужда да създавате личен профил, ако не желаете това.

Понеже имаме намерение да развиваме и оптимизираме функционирането на нашия сайт, а също и да актуализираме маркетинговите си дейности, като отчитаме интересите на потребителите, запазваме право за формиране на "cookies", притежаващи уникален номер, за клиентите, които желаят да използват опцията за информационни кампании по e-mail-адреси. Такива "cookies" не съхраняват лични сведения и не идентифицират потребителя по никакъв начин.

От своя страна, Вие разполагате с възможността да се отпишете от получаването на интернет-бюлетина, с който Ви предоставяме информация за нашите продукти, рекламни и промоционални кампании. В такъв случай ще деактивираме Вашия e-mail от получателската листа и така занапред той не ще пристига на адреса на Вашата електронна поща.

Ние ползваме услугата Google Analytics, която се  предоставя от страна на Google Inc. Тази функция на свой ред употребява ""cookies", оставащи във Вашето компютърно устройство. Така се улеснява анализа на използването от страна на потребителите на различните възможности и услуги, предоставени от сайта. Въпросните "бисквитки" се съхраняват на сървъри на Google, намиращи се на територията на USA.

Полезно е да знаете, че функцията Google Analytics на нашия сайт активира код „gat._anonymizeIp();”, чиято роля е да осигури неперсонализираното съхраняване на IP-адреси, наричано още "IP-маскировка".

За да се осигури анонимността на потребителите, Google съкращава ІР-идентификацията на компютърните устройства на територията на Европейския съюз, както и на страните, подписали Договора за Европейската икономическа общност. Пълният ІР-адрес може да бъде позициониран в сървърите на Google в USA и също там да бъде съкратен - но това се прави само и единствено в екстраординерни ситуации.

Критерии

Нашият сайт съответства на всички необходими технологични и други критерии, касаещи потребителската сигурност. Информацията за Вас, с която разполагаме чрез "сookies" за улеснение на по-пълното, качествено и оптимизирано обслужване на Вашите нужди и желания, не се предоставя на трети страни.

===